Ydelsesrefusion

Overblik over kommunens refusioner og medfinansieringer

Ydelsesrefusion er den fælleskommunale lovbestemte it-løsning, der beregner refusion eller medfinansiering af en række offentlige ydelser.

Løsningen er udbudt af KOMBIT på vegne af KL og kommunerne.

Beregningsmotor

Ydelsesrefusion er en beregningsmotor som på baggrund af en række datakilder beregner, hvor meget den enkelte kommune modtager i refusion og betaler i medfinansiering.

Der er ingen brugergrænseflade til Ydelsesrefusion. Det betyder, at den enkelte kommune ikke kan “se ind” i Ydelsesrefusion.

SKS tilbyder

En brugergrænseflade ovenpå Ydelsesrefusion.

SKS giver den enkelte kommune muligheden for, at “se ind” i Ydelsesrefusion. SKS udstiller de rå data som er outputtet fra Ydelsesrefusion. Dermed giver det kommunen mulighed for at lave opfølgning på de refusioner de modtager eller de medfinansieringer de betaler.

Derudover vil kommunen have adgang til rapporter som viser fordeling på f.eks. ydelser, genoptjeningstæller og ydelsestæller. Det er muligt at se, hvor mange borgere, der befinder sig på hvilket trin på “refusions-trappen”.

Økonomi

Refusion og medfinansiering

Opfølgning

Genoptjeningstællere og ydelsestællere

Trappen

Hvor lang tid har borgerne været på en ydelse