SKS Fremmødemodul
Administration og indberetning af fremmødeskemaer

Billede

Fremmødemodulet kan benyttes af både jobcentret og kursusstedet til registrering af fremmøde. Den digitale indberetning af fremmøde sikrer en rigtig og hurtig registrering. Jobcentret får hurtigt et overblik over fravær og dermed mulighed for at følge op med det samme.

Vidste du at?

 • Administrationstiden for indberetning af den lediges fremmøde kan reduceres til 1/10. I nogle kommuner kan der spares flere årsværk.
 • Forskellig praksis pr. tilbudssted og manuelle arbejdsgange betyder, at kommunen ikke har et samlet overblik over de lediges fremmøde.
 • Manuelle og lokale egenudviklede processer betyder større risiko for fejl og manglende overholdelse af lov om partshøring- og sanktioner.

Alle arbejdsgange er indbygget i ét sammenhængende digitalt workflow. Tilbud og tilmelding hentes automatisk fra sagsbehandlersystemet og fremmødeskemaer genereres til digital fremmøderegistrering og opfølgning på fravær.

Fordele:

 • PROCESSER
  Digitaliserer papirgange.
 • ENSARTETHED
  Sikrer ensartet og lovunderstøttende registrerings- og kontrolpraksis.
 • TIDSTRO OVERBLIK
  Skaber tidstro overblik over fravær til opfølgning og statistik.
Skriv til os for at få mere information om SKS Fremmødemodul

Vi behandler dine oplysninger 100% fortroligt

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System