SKS Ydelsesrefusion

SKS Ydelsesrefusion

Foranlediget af spørgsmål fra mange kommuner, har SKS besluttet at udvikle et LIS system til håndtering af data fra Kombits Ydelsesrefusion, som træder i kraft ultimo januar 2018. Formålet med systemet er at give overblik og indsigt i de pengestrømme som foregår mellem staten og den enkelte kommune, samt at bidrage til at få indblik i enkelte økonomitransaktioner og give kommunerne et effektivt controllerværktøj a’ la’ SKS A-Refusion. Med systemet får man desuden et værktøj til læse både posteringer og fejlmeddelelser fra Kombit.

Tidsplanen udvikling og drift ser således ud:
  • Ultimo november 2017 udsender Kombit en detaljeret databeskrivelse (endnu ikke udsendt)
  • Aftaleindgåelse med kommuner, inkl. evt. databehandleraftale
  • Kommunen meddeler Kombit at SKS er LIS leverandør på Ydelsesrefusion
  • SKS Ydelsesrefusion er klar til drift ultimo januar, med oversigts rapporter hvor der er mulighed for ”drill-down” til detaljer
  • I marts afvikler SKS et erfa- og brugergruppemøde, hvor den videre udvikling af systemet fastlægges i samarbejde mellem kommunerne.

Vi ved fra SKS A-refusion at mange kommuner sparede større mio. beløb netop på baggrund af vores effektive brugergrænseflade – i ydelsesrefusion er beløbene betydeligt større og dermed er besparelsespotentialet også større.

For mere info – kontakt undertegnede.

Direktør Jeppe Andersen
Tlf. 22 67 08 00
Mail: jea@sks-as.dk

Velkommen til Stevns og Odsherred kommune

Vi har netop indgået nye samarbejder med Stevns og Odsherred.

SKS vil fremover være leverandør af SKS Disponering til begge kommuner.

Med SKS Disponering får jobcentrene økonomisk overblik over køb af kurser, mentor, personlig assistance og hjælpemidler – med færre ressourcer! Du kan læse meget mere om SKS Disponering og vores andre systemer, under fanen produkter.

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt os gerne for mere information på tlf. 77 34 00 75

Erfamøde den 14. september

Skal du med til erfamødet?

Afholdes torsdag den 14. september 2017, i Fredericia

Vi afholder erfamøde i løntilskud, voksenelev og fleksjob.

Dagsorden for mødet kommer til at se således ud:

  • Ny brugergrænseflade for fleksjob i SKS
  • Erfaringsudveksling i forhold til, at få virksomheder på systemerne
  • Forbedringsforslag
  • Arbejdsprocesser
  • Evt.

Er du interesseret at høre mere om, hvordan andre jobcentre arbejder med SKS?
Tøv ikke med at kontakte os, vi kan altid finde plads til flere!